Các anh/chị sinh viên thân mến. Các thông tin khảo sát của các anh/chị về hoạt động giảng dạy của GV sẽ được bảo mật, chỉ có SV và người quản lý về đảm bảo chất lượng của Phòng Khảo thí – ĐBCL biết, vì vậy các anh/chị hoàn toàn yên tâm về ý kiến của mình.

Đây là việc làm dân chủ mà mỗi SV sẽ thực hiện nhằm góp phần giúp Nhà trường nâng cao chất lượng đào tạo, vì vậy yêu cầu SV phải khách quan, công bằng, trung thực và có thái độ đúng mực trong việc cung cấp thông tin phản hồi về hoạt động giảng dạy của GV.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHUNG

Rounded Rectangular Callout: Nhập: hutech.edu.vn1. Đăng nhập:
- Sinh viên vào địa chỉ sau để đăng nhập:
 www.hutech.edu.vn  -> Sinh viên -> Ý kiến SV về HĐGD của GV.

Hình  1

Rounded Rectangular Callout: ChọnRounded Rectangular Callout: Chọn

- Nhập “Tài khoản” và “Mật mã” tại box đăng nhập (H.2)

Rounded Rectangular Callout: Click vào “Đăng nhập” Rounded Rectangular Callout: n?u SV chưa đ?i m?t m? th? m?t m? đư?c c?p là m? s? sinh viên c?a SV Rounded Rectangular Callout: Mã số SV

 

 

Chú ý:
-  Tài khoản: là mã số sinh viên
-  Mật mã: nếu SV chưa đổi mật mã thì mật mã được cấp là hai chữ số của ngày tháng năm sinh của sinh   

   viên. Ví dụ: SV Phạm Vũ Minh Hải sinh ngày 25 tháng 01 năm 1989 thì mật mã là: 250189

Ví dụ:        

Họ và tên

Mật mã

Ghi chú

Phạm Vũ Minh Hải

1014050057

250189 (chưa đổi)

12345 (đã đổi)

Sinh viên dùng tài khoản khi đăng ký môn học để truy cập

 

2. Màn hinh khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của giảng viên: (Dùng cho tất cả các khóa)

- Sau khi đăng nhập thành công, sinh viên sẽ đến trang riêng của mình, đọc phần hướng dẫn (nếu chưa rõ quy trình). Sau đó chọn “Đánh giá Giảng viên(Hình 3)

Rounded Rectangular Callout: Click vào “Đánh giá Giảng viên”

Rounded Rectangular Callout: Click vào “Chọn”

 

·         SV click “Chọn” lần lược các môn đã học

 

·         SV click “Đánh giá/xem” tương ứng với tên giảng viên giảng dạy mình và tiến hành thực hiện các tùy chọn như trong phiếu cho đến hết. Mỗi môn học được chọn tương ứng tên với 1 giảng viên.

Rounded Rectangular Callout: Click vào “Đánh giá”

Rounded Rectangular Callout: Click vào “Quay lại Danh sách Giảng viên”Rounded Rectangular Callout: Click vào “Lưu lại”

·         Sau khi đã hoàn thành bảng khảo sát thì bấm nút “Lưu lại” ở phía cuối màn hình để hoàn tất một phiếu khảo sát.

·         Sau đó chọn nút “Quay lại Danh sách Giảng viên” để tiếp tục góp ý cho những giảng viên khác… cho đến hết.

·         Lưu ý: Danh sách môn học chỉ xuất hiện khi nào môn học kết thúc. Do thời gian các môn học kết thúc khác nhau nên sinh viên sẽ vào khảo sát theo lịch trình môn học tương ứng mà không theo bất kì sự sắp xếp nào.

3. Màn hinh khảo sát SV năm cuối về khóa học (Dùng cho SV năm thứ tư - ĐH và SV năm thứ 3-CĐ)

      Riêng đối với SV năm cuối, sau khi đăng nhập thành công SV phải thực hiện 2 loại phiếu khảo sát:

·         Khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của giảng viên: ChọnĐánh giá Giảng viên và quy trình như trên.

·         Khảo sát sinh viên về khóa học: Chọn “Phản hồi khóa học

Rounded Rectangular Callout: Click vào “Phản hồi khóa học”Rounded Rectangular Callout: Click vào “Đánh giá Giảng viên”

·         Sau khi hoàn thành đến câu cuối, SV chọn “Lưu lại”

Rounded Rectangular Callout: Click vào “Lưu lại”

 

Chân thành cám ơn sự hợp tác của các Anh/Chị.