Logo

Cổng thông tin sinh viên

Vui lòng sử dụng tài khoảnmật mã để đăng nhập.

Tài khoản: Mã số sinh viên.
Mật khẩu: Mã số sinh viên thêm vào 2 số cuối của năm sinh.
(Cho lần đăng nhập đầu tiên)

Phiên bản 1.1
Bản quyền của HUTECH – Phát triển bởi TTQLCNTT © 2015 - 2016
Email hỗ trợ: congtacsinhvien@hutech.edu.vn
Điện thoại: 08. 35120.785 hoặc 08.35120.254

Hỗ trợ tốt nhất trình duyệt Firefox phiên bản 11.0 trở lên.